Kunstproject Waterhoenpad

Kunstproject Waterhoenpad

Het Project

De tunneldoorgang op het Waterhoenpad is de verbinding tussen Holland Park en Diemen-Zuid.

De straatnamen uit Holland Park zijn Nederlandse architecten en kunstenaars uit de 19e en 20e eeuw. De straatnamen in Diemen-Zuid zijn verschillende kruiden. Door in het kunstwerk zowel de kunstenaars uit Holland park als de kruiden te verbinden met natuur elementen is er een dynamisch Kuntswerk ontstaan.

Kunstenaars

Piet Mondriaan is een schilder die in de muurschildering naar voren komt. Hij is een representant uit “De Stijl”, een stroming met namen als Theo Doesburg (oprichter), Gerrit Rietveld en Bart van der Lek.
De leden streefden naar radicale hervorming van de kunst. Deze hervorming bestond uit het gebruik van een minimum aan kleuren, primaire kleuren gecombineerd met zwart, wit en grijs. De vormgeving werd zo eenvoudig mogelijk gehouden met zoveel mogelijk verticale en horizontale lijnen.

Vogels

De knobbelzwaan is één van de meest voorkomende zwanen. Op lange afstand al te herkennen aan de S – vormige hals en de voorhoofdsknobbel. De zwaan is met 12 kilo één van de zwaarst vliegende vogels. Hij heeft een lange sierlijke hals die bestaat uit 26 wervels.

De grauwe gans is een grote gans met een stevige oranje snavel en roze poten. Kenmerken van ganzen is het in V formatie vliegen tijdens de vogeltrek waarbij ze elkaar roepen met het bekende gak-gak geluid. Van deze soort stamt de tamme gans af.
Ganzen komen in de winter ook vanuit het Oosten en Noorden van Europa. Ze eten dan veel gras waar de boeren last van hebben.

Waterhoen & Fuut

De waterhoen is een veel voorkomende vogel in Nederland. Hij valt op door zijn rode snavel met gele punt. De waterhoen broedt langs sloten en vijvers, ook in de stad. Ze hebben lange tenen waardoor ze in staat zijn over waterplanten te lopen zonder er diep in weg te zakken. Hun voedsel bestaat uit waterplanten, gras, insecten en kikkervisjes.

De fuut is een opvallende vogel door zijn mooie kraag en zijn prachtige paringsdans in het voorjaar, met de borst vooruit en een opgezette kraag. De fuut broedt op het water en de jongen mogen in het begin op de rug van de ouders zitten om warm te blijven. Hij komt in de loop van de jaren steeds meer voor in de stad.
De fuut kan erg snel onder water zwemmen en vangt daar zijn vis.

De Ijsvogel

De ijsvogel is een blauw en oranje gekleurde vogel die vaak op een lage tak boven het water zit. Van daar uit vangt hij zijn voedsel, visjes en water insecten. De ijsvogel graaft voor het nest een tunnel in lemige of zandige oevers van wel één meter lengte.

Tegenwoordig maken natuurorganisaties vaak een ijsvogelwand om de vogel te lokken.
De ijsvogel blijft het hele jaar in het land en omdat hij open water nodig heeft voor zijn voedsel heeft de ijsvogelpopulatie het extra moeilijk als er strenge vorst is en het water bevriest.

Planten

Knoopkruid is een paars gekleurde meerjarige plant, die houdt van een droge standplaats. De wortels zitten diep dus als alles verdord steekt hij fris boven het gras uit. De naam komt van de knopen, of knoopjes, van het bloemhoofd.
Bijen zorgen voor de bestuiving. De plant houdt niet van overbemesting dus komt niet in het weiland voor maar wel in bermen langs de weg en bloemrijke dijkhellingen.

Dalkruid & Pijlkruid

Dalkruid is een laagblijvende grasgroene plant met een dunne kruipende en vertakkende wortelstok. De bloempjes vormen een bloemtrosje van 2 à 3 roomwitte kleine zoetgeurende bloemen. De vrucht is een klein groen besje dat later in het jaar rood kleurt.
Dalkruid is een bosplant van oude bossen met eiken met droge voedselarme grond dus komt niet voor in West Nederland.

Pijlkruid is een middelhoge tot hoge waterplant. De bladeren die boven water uitkomen staan rechtop en hebben een diep pijlvormige bladschijf. Daaraan heeft pijlkruid zijn naam te danken. De bloem staat op een steel en is wit met een paars hart. De plant houdt van rustig stromend of stilstaand, niet te diep water. Hij kan niet goed tegen verontreinigd water!!

Insecten

De citroenvlinder de eerste vlinder die je februari/maart op een warme dag kunt zien vliegen. Hij overwinterd als vlinder in boomholtes of spleten. Hij is citroengeel van kleur en het vrouwtje is wit/groen. Ze blijven niet op één plek maar zwerven rond.

Er zijn twee soorten koolwitjes. Het kleine – en het grote koolwitje. De vrouwtjes hebben twee zwarte stippen op de voorvleugel. Het mannetje van het groot koolwitje heeft geen stip en het mannetje van het klein koolwitje heeft één stip op de voorvleugel. Ze houden van alle koolsoorten als voedsel, zoals de naam al zegt.

Het  Icarusblauwtje is één van de meest voorkomende blauwtjes. Het is een wat kleinere vlinder. Het mannetje heeft een fel blauwe bovenkant. Het vrouwtje is bruin met oranje randvlekken. Als rups eet hij klaver soorten en overwintert hij ook als rups. Hij vliegt van mei tot oktober.    

Kevers

Het lieveheersbeestje is een keversoort. Er zijn veel verschillende soorten te onderscheiden in wat ze eten en ook qua vorm en grootte. Je kunt niet zien hoe oud een lieveheersbeestje is aan het aantal stippen want het aantal stippen is afhankelijk van de soort.
Een soort die hier vroeger niet voorkwam is het veelkleurig Aziatische lieveheersbeestje. Ze worden gebruikt in kassen om luizen te bestrijden en zijn ontsnapt en komen nu veel voor in Europa.

Het is een agressieve soort die ook andere soorten lieveheersbeestjes, rupsen en eitjes eet. Hij kan verschillen in kleur en aantal stippen maar is te herkennen aan een witte M op zijn halsschild.

De grote goudhaan is een mooie bladkever met glanzende groen/gouden dekschilden. Zijn favoriete eten is boerenwormkruid en is in Nederland vrij algemeen.

De vermiljoenkever is een insect dat behoort tot de familie van de smalkevers. De kever is geheel rood met een zwarte onderzijde. De kever leeft in rottend hout in vochtige bossen en werd voor het eerst in Nederland aangetroffen in 2012. Zowel de larven als de volwassen kevers brengen het grootste deel van hun leven door onder de schors van dode bomen.

 

Begrepen
Deze website gebruikt cookies voor de performance & statistieken. Meer weten